GSMKR-TPMKR-WDW

Reunistenvereniging GSMKR/TPMKR/WDW

Home / Mercuur 7

Het vorige torpedowerkschip was oorspronkelijk een oceaanmijnenveger van de Onversaagdklasse uit 1954. Het werd echter verbouwd en in 1973 als torpedowerkschip in dienst gesteld. Begin jaren '80 was de houten Mercuur aan vervanging toe; de kosten om het schip varende te houden groeiden exorbitant. Daarnaast was het oorspronkelijk niet ontworpen als torpedowerkschip en miste het een installatie om onderzeeboottorpedo's te lanceren. Ook was het schip niet gebouwd voor lange reizen en voor de soms onvriendelijke omgeving van de noordelijke Atlantische Oceaan; één van de operatieterreinen van een torpedowerkschip. Al in 1977 had de marine stafeisen opgesteld voor een nieuw schip, maar er werd ook overwogen om het idee van een torpedowerkschip te laten vervallen in ruil voor een walinrichting. In 1982 werd echter besloten tot bouw van een nieuw torpedowerkschip. De nieuwe Mercuur zou de volgende taken krijgen: - onderhouden en weer gebruiksgereed maken van door onderzeeboten afgeschoten torpedo's; - het afvuren van proefschoten; - het uitproberen van torpedo's waaraan modificaties zijn aangebracht. Laatstgenoemde taak zou de marine een reeks kostbare proeven aan boord van een onderzeeboot besparen.De naam Mercuur is afgeleid van de planeet Mercurius. De huidige Zr.Ms. Mercuur is het elfde marineschip met die naam. Sinds 1874 hebben alle Mercuurs te maken gehad met torpedo's. Groote Merkuur (1874-1887) was het eerste torpedowerkschip in de reeks. Daarna volgden een transportvaartuig (1888-1937), een torpedowerkschip (1936-1972) en het torpedowerkschip van 1973 t/m 1987